آرنج

آرِنج نام یکی از اعضای دست انسان است که شبیه زانو عمل می کند. مفصل آرنجی دو استخوان . ادامه مطلب