شانه

شانه بخشی از اندام فوقانی بدن است. شانه از لحاظ موضع‌شناسی به چهار ناحیه تقسیم شده است … ادامه مطلب