لگن

لگن خاصِره یا پلویس شامل کمربند لگنی در جلو و استخوان‌های خاجی و دنبالچه در پشت است … ادامه مطلب