مچ پا

مچ پا بین کف پا و ساق پا قرار دارد. مچ پا شامل سه مفصل است مفصل تیبیوفیبولار ، مفصل ساب تالار … ادامه مطلب