کمر

کمر ، ناحیهٔ کمر یا لومبار ناحیه‌ای از تنه است که از بالا محدود به سطح افقیست که از کنار تحتانی دوازدهمین …    ادامه مطلب