گردن

گردن به قسمتی از بدن مهره داران می‌گویند که سر و سینه را از هم جدا می‌کند. در پشت گردن … ادامه مطلب