رباط زانو

رباط زانو زانو بزرگترین مفصل بدن است که ران را به ساق پا متصل می کند. رباط ها گروهی از بافت های همبند هستند که زانو را احاطه می کنند. رباط ها دور یک مفصل زانو قرار دارند که بسیار انعطاف پذیر هستند. هنگامی که رباط زانو در اثر حرکت های ناگهانی آسیب می بینند، […]

read more »
Call Now Button