جراح لگن در تهران

جراح لگن در تهران امروزه برای درمان باید به دنبال بهترین ها بود . بهترین در زمینه مورد نظر ! چرا که با توجه به مشغله ها و فعالیت های روزمره نه توان و نه زمان کافی برای پیگیری های مجدد وجود دارد . افزایش هزینه ها نیز خود مزیت برعلت است تا با انتخاب […]

read more »

در رفتگی مادرزادی لگن

در رفتگی مادرزادی لگن این وضعیت، دررفتگی خود به خودی هیپ قبل، طی زایمان یا مدت کوتاهی پس از تولد است . در نژادهای غربی این بیماری یکی از شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی اسکلتی می باشد که در 1 نفر از هر 1000 نوزاد مشاهده می شود: این وضعیت همچنین از آن جهت حائز […]

read more »
Call Now Button