نکروز یا سیاه شدن سر استخوان ران، درمان و علائم

سیاه شدن سر استخوان ران سیاه شدن سر استخوان بسیار دردناک است و زمانی اتفاق می افتد که خونرسانی به سر استخوان فمور با اختلال مواجه شود . سلول های استخوان باید به طور مداوم خون دریافت کنند تا به حیات خود ادامه دهند . این موضوع مهم است به طوری که سیاه شدن سراستخوان […]

read more »
Call Now Button