معرفی دکتر

دکتر بهنام نصیری

جراح و متخصص بیماری های استخوانی
مفاصل ، آرتروسکوپی ، تعویض مفاصل و دیگر بیماری های مرتبط با ستون فقرات و ارتوپدی