بایگانی شانه

تمرین‌های فیزیکی برای پارگی تاندون شانه
شانه

ورزش برای پارگی تاندون شانه

ورزش‌ها برای پارگی تاندون شانه باید با احتیاط و با توجه به مراحل بهبودی انجام شوند. ابتدا باید از پزشک یا متخصص درمان فیزیکی مشاوره

دررفتگی مکرر شانه
شانه

دررفتگی مکرر شانه

دررفتگی مکرر شانه شانه از اعضای حرکتی بسیار حساس بدن است که کم ترین پایداری را در بین مفاصل دارد. دررفتگی مکرر شانه معمولا بعد

دررفتگی مفصل شانه
شانه

دررفتگی مفصل شانه

دررفتگی مفصل شانه یکی از شایعترین بیماری های مفصل شانه دررفتگی (Shoulder Dislocation ) می باشد . در صورت اینکه مفصل شانه دچار دررفتگی شده

پارگی تاندون شانه
شانه

پارگی تاندون شانه

پارگی تاندون شانه همان پارگی تاندون روتاتور کاف شانه است. این مشکل ممکن است ناشی از صدمات و آسیب‌های مختلفی از جمله حادثه، افتادن، یا

تعویض مفصل زانو
شانه

تعویض مفصل شانه

تعویض مفصل شانه یکی از روش های موثر و ایمن در کاهش درد مفصل شانه می باشد. این شیوه، در درمان انواع گوناگون آرتروز نیز