بایگانی آرتروسکوپی

مراقبت‌های بعد از آرتروسکوپی لگن
آرتروسکوپی

 مراقبت‌های بعد از آرتروسکوپی لگن

آرتروسکوپی لگن یک روش جراحی پیشرفته است که نیازمند مراقبت‌های خاص پس از عمل می‌باشد. در زیر، مراقبت‌های بعد از آرتروسکوپی لگن را توضیح داده‌ایم

آرتروسکوپی شانه
آرتروسکوپی

آرتروسکوپی شانه

آرتروسکوپی شانه مقدمه مفصل شانه جزئی از انعطاف پذیرترین مفاصل بدن است. مفصل شانه به انسان اجازه حرکت و چرخش در موقعیت های بسیاری را